2019-01-22     Dominiki, Mateusza, Wincentego     "Kiedy nie można zaatakować myśli, atakuje się myśliciela" - Paul Valery    

 


 

 


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 24 marca 2009 r.
 
 
Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica podaje do wiadomości publicznej wykaz miejsc na obszarze gminy Moszczenica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
 
 
 
 

 
Lp.
 
Miejscowość
 
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
1
Moszczenica
 
tablica ogłoszeń:
 
 • Centrum przy Urzędzie Gminy
 • Krzyżówka przy wiacie przystankowej
 • Granice przy wiacie przystankowej
 • Góra przy wiacie przystankowej
 
2
 
Staszkówka
 
 
 tablica ogłoszeń:
 
 • Centrum przy Bibliotece Publicznej
 • Zalesie przy wiacie przystankowej
 • Podlesie przy wiacie przystankowej
 

 
           
                                                                                                                                                                     Wójt
                                                                                                                                                            (-) Jerzy Wałęga

 

 


 

Wójt Gminy Moszczenica                                                                                              Moszczenica, 17 marca 2009 r.
38-321 Moszczenica 524
 
 
GK.7634 – 1/2009
 
 
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

   Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 7 pkt 4 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz.627 z późniejszymi zmianami), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2008 r. złożonego przez Gminę Moszczenica – referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Moszczenica
określam
następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci magistralnej wodociągu gminnego we wsi Stróżówka, wraz z hydrofornią, z podejściami do przyłączy oraz ze zbiornikiem wody we wsi Stróżówka” w powiązaniu z „ budową sieci rozdzielczej wodociągu gminnego – Etap I z podejściami do przyłączy we wsiach Stróżówka, Zagórzany, Mszanka, Wola Łużańska, Łużna i Moszczenica” oraz „Budową sieci rozdzielczej wodociągu gminnego- Etap II z podejściami do przyłączy we wsiach Moszczenica i Staszkówka”
 na działkach położonych w Stróżówce nr: 1, 2, 3/3, 32/1, 32/2, 33, 34/4, 37, 128/1, 128/2, 129, 135, 141, 142, 143, 158/3, 160/2, 160/4, 160/5, 161, 169, 170, 171, 608/4, 652. 
d
ziałki położone w Moszczenicy nr: 4338/1, 4337, 4336/1, 4336/2, 4334, 4364/1, 4332/2, 4363, 4362 , nr 4332/1, 4332/2, 4319/1, 4344, 4318 . 4317, 4314/1, 4310, 4309, 4308, 4307/3, 4296, 4295, 4293/1 , 4289/5, 4288/2, 4289/2, 4360 , nr 4359, 4350/5, 4350/4, 4350/3, 4348, 4346, 4345 ,2076/2, 2076/1, 2077 , 2118/1, 2118/2, 2120, 2157, 2158/1, 2158/2 , 2159, 2154 2161, 2162 , 4222/1, 4222/2 , 3307, 4220, 4219, 4215/2 ,4215/1, 4214, 4213/2 ,4204, 4183, 4191, 4474/1, 4180/1, 4180/2, 4179 , 4178 , 4178, 4148, 4151, 4147, 4146, 4144, 4142, 4141, 4115, 4114 , 4113, 4112, 4111/1, 4110/1 ,m 4108/2, 4107, 4100 , 4034/1, 4034/2, 4035, 4036/1, 4037, 4038, 4039, 4041, 4042/1, 2905, 4032, 4031 ,2163, 2176, 2177/2, 2177/15, 2177/10, 2206, 2207, 2208, 2209, 2223, 2224, 2222, 2225, 2226, 2240, 2241, 2249/2, 2250/4, 2271, 2270, 2269, 2268, 2267, 2266, 2272, 2283, 2284, 2285, 2286, 2291, 2292, 2293, 2294, 2305 , 2306, 2307,, 2310, 2311, 2312, 2313, 2315, 2316, 2317 , 2318 , 2319 ,2321,2322 ,2323, 2324, 2325 , 2326 , 2327, 2328 2333 , 2334, 2337,   2338, 2342,1, 2342/2, 2345 , 2346, 2348 , 3920, 3918, 3916, 3917, 3915, 3914 , 3913, 3912, 3902, 3901, 3899, 3898, 3897, 3896, 3894, 3855, 3854, 3853, 3857/4, 3849, 3841, 3840/3, 3838, 3812, 3822, 3821,3693 , 3820, 3659, 3657, 3656, 3642 , 3638, 3636/1, 3637, 3636/2, 3635 , 3603 , 3537/3, 3537/2 , 3536, 3534 , 3533 , 2349 , 2356 , 2360, 2361, 2362, 2363, 2366, 2367, 2368, 3530/2, 3532 , 3485/2, 3483, 3480, 3478, 3461/3, 3461/2, 3479, 3460 , 3459 ,3454, 3452, 3453, 3344/2, 3343, 3344/1, 3342, 3341 3340, 3338, 53339, 3241, 3240, 3236 , 2403 , 2405, 2410 , 3238, 3237, 3252/2, 3235, 3233, 3231, 3224, 3223, 3222, 32213132/3, 3106, 3104, 3103, 3110, 3124, 3098, 3072, 3069, 3068, 3049, 2304, 39057, 3056, 3055, 2979, 2978, 2977 , 2971/2, 2976, 2975, 2974/1 , 2974/3 , 2862, 42861, 2859, 2858/1, 2857 2856, 2794, 2792, 2770,2768, 2769 , 2745, 2718, 2707/2, 2707/1, 2706, 2799/1, 2698/2, 2664, 2663, 2662, 2612 , 2412, 2414, 2415, 2418, 2419, 2422, 2423, 2430, 2431, 2433, 2432/1, 2434, 2435/2, 2439/2, 2439/1, 2440, 2441, , 2442/1, 2442/2, 2445, 2447, 2448, 2449, 2458, 2459, 2460, 2461 , 2462, 2464, 2465, 2466./1, 2468/2, 2472, 2473, 2474, 2476, 2486, 2487, 2493/1, 2494 ,2495 , 2498, 2500,2501, 2502, 2507, 2508/1, 2526, 2527, 2538, 2540/1, 2540/2 , 2541, 2542 , 2573 , 2542, 2543, 2544, 2575, 2574/1, 2576/2, 2576/1, 2577/2 , 2609, 4286/1, 4287, 4286/2, 4274/1, 4273, 4272, 4271, 4270, 4246, 4247,/2, 4248, 4245, 4242, 4240, 4239 , 4223 , 2069/3, 2068, 2967 ,2037 , 2036/2, 2036/1, 2004, 2002, 2004, 2002,2001/1, 1979/2, 1979/1, 1979/3, 1977, '1974, 1975, 1972, 1951, 1949/1, 1950, 1947, 4345/4, 4347/2, 4350/6, 4349/2, 4350/6 ,4349/2, 4353/1, 4353, 24354, 4355 , 4407, 4408, 4409, 4411/1, 4411/2, 4445, 4446, 4448, 4449, 4450, 4451 , 3535/2, 3535/3 , 3529/1, 3529/2, 3526, 3525, 3524, 3521, 3519, 3518, 3517, 3516, 3515, 3510, 3509, 3508/1, 3507, 3506/3, 3505/1, 3505/4, 3505/5
Działki położone w Staszkówce nr: 1061/1, 1061/2, 1062, 1056, 1039, 1040/2, 1043/2, 1036/2, 1035, 934 ,1067, 1066, 1065/2, 1963/1, 1055/2, 1055/3, 1047, 1046 1045, 10944, 936, 935, 940 , 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 912/1, 908, 897/1, 897/12, 893/2, 893/3, 888/2, 888/3, 883, 884/3, 881, 879/1, 876 ,875, 600 , 934, 932/1, 932/2 . 932/3, 931, 930/2, 930/4, 1300 , 917/1, 916, 915, 913, 906, 907, 898/1, 898/2, 892/2, 631/2, 631/3, 889/2, 889/3, 616, 609, 882, 601, 598, 598/1, 502, 501/2, 501/1, 499, 427, 426, 424/2, 423/2, 1334, 318/1 , 317/4, 316/3, 305/2, 304/3, 68 , 295/1, 296/1, 297/1, 294, 336, 335 , 341, 342/3, 343/2, 343/1, 344, 345, 346, 356, 355, 357, 359, 366 , 367 , 369/3, 369/4, 600, 503, 503/6, 503/3, 503/2, 503/1, 498, 428 , 421, 422, 419, 418, 417, 416/1 , 414, 413 402 , 404/1, 403, 404/2 , 444/2 444/3, 444/4, 445 , 444/1 , 446/2 , 446/1, 447 , 401, 399, 398, 396/1, 394, 393, 392, 386, 385,378/1, 378/2, 331 .
 
Działki położone w Mszance Nr ew. 782,369/5,369/4,369/3,359/8,359/7,359/6,358/1, 345/1, 368, 344, 343/1, 342/7, 342/6, 777/20, 777/19, 342/5, 342/4, 341/2, 340/2, 339, 338/1, 337/1, 336, 172, 99, 173, 174/1, 182/2, 182/4, 182/3, 183/2, 184/2, 183/1, 184/1,185/1,187, 189/3, 189/4, 203, 204/3, 204/5, 204/4, 215/3, 215/4, 216, 217/1, 217/2, 218/2, 220/1, 221, 222/2,222/1,223/2,223/1,224/1,225/2,226/6,226/5, 226/3, 226/2, 227, 229/7, 229/8, 229/9, 229/5, 229/4, 230/1, 141/12, 231/1, 233/1, 232/1, 236/6, 236/3, 237/4, 237/2, 237/3, 238/1, 143/15, 143/14, 143/22, 143/21, 143/13, 143/11, 143/10, 144, 501, 503, 240/1, 240/2, 240/3, 240/4, 143/8, 143/6, 143/4, 143/2, 143/26, 143/24, 141/20, 130/1, 131, 117, 116/1, 115/1, 114/1, 114/2, 113/7, 113/6, 113/2, 113/9, 113/5, działki położone w Woli Łużańskiej Nr ew. 661, 135, 134/6, 134/5, 134/2, 132/3, 132/2, 131, 655, 130/3, 129/1, 128/5, 128/4. 128/1, 127/3, 628, 29/2, 29/1, 28, 27/5, 27/4, 27/9, 27/8, 27/7, 27/6, 627/3, 179/7, 656, 627/2, 182, 183, 184/6, 184/5, 184/2, 185/1, 185/2,185/3,185/4, 186, 187,259/1, 258, 257/3,257/4, 250/1,250/2,249, 18, 19, działki położone w Łużnej Nr ew. 1475, 1474, 1473/2, 1473/4, 1473/5, 1473/6, 1472, 1460/2, 1460/1, 1463, 1425, 1412/1, 1412/2, 1412/3, 1412/4, 1412/5, 1411/1, 1407, 1406/3, 1406/2,1406/1,1405/1,1402/2, 1402/1, 1401/4, 1401/3, 1401/2, 1401/1, 1399/2, 1399/1, 1398, 1397/2, 1397/1, 1364, 1023, 1011, 1021, 1020, 1019/1,1019/2, 1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1013/2   .
 
1.Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.

Głównym zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa Budowa sieci magistralnej wodociągu gminnego we wsi Stróżówka, wraz z hydrofornią, z podejściami do przyłączy oraz ze zbiornikiem wody we wsi Stróżówka” w powiązaniu z „ budową sieci rozdzielczej wodociągu gminnego – Etap I z podejściami do przyłączy we wsiach Stróżówka, Zagórzany, Mszanka, Wola Łużańska, Łużna i Moszczenica” oraz „Budową sieci rozdzielczej wodociągu gminnego- Etap II z podejściami do przyłączy we wsiach Moszczenica i Staszkówka”
 
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
-          rozplanowanie przebiegu wodociągu w terenie w sposób minimalizujący oddziaływanie przedsięwzięcia na wartości przyrodnicze,
-          zapewnienie maksymalnej ochrony istniejących drzew i krzewów na terenie planowanej inwestycji poprzez prowadzenie prac ziemnych w obrębie bryły korzeniowej w sposób najmniej szkodzących drzewom i krzewom,
-          unikanie koncentracji w jednym miejscu dużej ilości maszyn i sprzętu pracujących równocześnie,
-          wykonywanie w atestowanych warsztatach wszelkich czynności mogących oddziaływać na środowisko w ramach napraw, konserwacji oraz przeglądów maszyn budowlanych,
-          kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego maszyn i urządzeń,
-          usuwanie wszelkich nieszczelności instalacji mogących powodować wycieki szkodliwych płynów eksploatacyjnych do środowiska,
-          gromadzenie środków absorbujących związki ropopochodne i przeszkolenie pracowników w ich stosowaniu,
-          wykonanie elementów wodociągu z materiałów atestowanych zgodnie z ich przeznaczeniem’
-          selektywnego zdejmowania warstw ziemi umożliwiającego odtworzenie struktury gleby przy zasypywaniu wykopów,
-          odpowiedniego zorganizowania prac budowlanych w celu zminimalizowania emisji niezorganizowanej powstającej w okresie budowy wodociągu oraz w okresie jego likwidacji,
-          wykonanie badań kontrolnych prawidłowości wykonania wodociągu,
-          przeprowadzenie dezynfekcji wodociągu przed oddaniem przedsięwzięcia do użytku,
-          wykonanie prac budowlanych w porze dziennej,
-          wywozu ścieków socjalno-bytowych z przenośnej toalety do oczyszczalni ścieków,
 
2.1Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.
Zorganizować zaplecze budowy na terenie najmniej cennym pod względem przyrodniczym, zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska. Zorganizować ruch sprzętu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów budowy. Zabezpieczyć tereny składowe materiałów budowlanych przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska. Przeprowadzić zabiegi rekultywacji w przypadku uszkodzenia w okresie wykonywania prac budowlanych roślinności bądź pow. ziemi nie zajętej pod budowę. Ograniczyć czas pracy jałowej sprzętu budowlanego,
2.2.Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji.
-          zapewnienie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach odzysku wytworzonych odpadów,
-          przekazywanie odpadów podmiotom, które posiadają wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami,
-          utrzymanie przedsięwzięcia w dobrym stanie technicznym,
-          prowadzenie w okresie eksploatacji okresowych kontroli stanu technicznego wodociągu, opracowanie instrukcji postępowania na wypadek awarii wodociągu,
-          przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom w środowisku wywołanym funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia,
 
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
-          zastosowanie pomp zatapialnych w zbiornikach podziemnych zakrytych,
-          zastosowanie pomp zatapialnych w pompowniach w zbiornikach podziemnych zakrytych,
-          zastosować automatyzację pracy pompowni,
-          zastosować urządzenia i materiały budowlane renomowanych firm, które uzyskały atesty lub świadectwa dopuszczenia do stosowania.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
Właściwe eksploatowanie przedsięwzięcia oraz opracowanie instrukcji na wypadek awarii pozwoli zminimalizować występujące zagrożenie.
5. Wymogi w zakresie transgenicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgenicznego oddziaływania na środowisko:
Ze względu na wielkość i charakter przedsięwzięcia możliwość transgenicznego oddziaływania na środowisko nie występuje.
6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2001 roku Nr 62 poz. 627, z późniejszymi zmianami), wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
UZASADNIENIE

           Postępowanie administracyjne prowadzone było w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego „Budowa sieci magistralnej wodociągu gminnego we wsi Stróżówka, wraz z hydrofornią, z podejściami do przyłączy oraz ze zbiornikiem wody we wsi Stróżówka” w powiązaniu z „ budową sieci rozdzielczej wodociągu gminnego – Etap I z podejściami do przyłączy we wsiach Stróżówka, Zagórzany, Mszanka, Wola Łużańska, Łużna i Moszczenica” oraz „Budową sieci rozdzielczej wodociągu gminnego- Etap II z podejściami do przyłączy we wsiach Moszczenica i Staszkówka”
Postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 13.11.2008r.
Zgodnie z art.46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627 z późniejszymi zmianami), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko- Dz. U. z  2004 roku Nr 257 poz. 2573, z późniejszymi zmianami) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.
        W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3.1 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 Nr 257 poz. 2573, z późniejszymi zmianami).

          Zgodnie z art. 51 ust 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Powiatu Gorlickiego oraz do Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie stanowiska (opinii) w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i jego zakresu.
 
W trakcie postępowania organy te wydały postanowienia:
 
 1. Starosta Gorlicki postanowienie z dnia 17 grudnia 2008 r sygn. OŚ.7633/109/08,
  w którym stwierdził brak konieczności sporządzenia raportu;
 
 1. Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny- postanowienie z dnia 16 grudnia   2008r, sygn. NZ.630-41/62/08, w którym stwierdził brak konieczności sporządzenia raportu.
 
Postanowienia jw. nie wiążą organu prowadzącego co do trybu i zakresu decyzji o konieczności sporządzenia raportu.
 
        Na podstawie art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62. poz.627 z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz na podstawie art. 51 ust 8 pkt 2 ustaw Prawo ochrony środowiska z związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr. 257, poz. 2573 ze zm.)  organ nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, mając na względzie sprawę realizacji inwestycji ze środków unijnych.
 
        Następnie zwrócono się do Starosty Gorlickiego oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego , o wydanie uzgodnień niezbędnych dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zgodę realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
Starosta Gorlicki postanowieniem z dnia 10.03.2009 sygn. OŚ.7633/21,22,23/09 oraz Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 05.03.2009 sygn. NZ.631-43/09,10,11/09 uzgodnili swoje uwarunkowania rozpatrywanego przedsięwzięcia.
 
Treść uzgodnień została uwzględniona w pkt. 2 i 3 sentencji decyzji
 
W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące dowody:
- informację o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko,  sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 3 Prawo ochrony środowiska 27 kwietnia 2001 roku,
- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Moszczenica.
- stanowiska organów uzgadniających.
Dla terenu na którym jest planowane przedsięwzięcie istnieje miejscowy plan zagospodarowania terenu. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania terenu.
Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje dostarczone zgodnie z wymogami art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska i stwierdził iż:
- skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie zostanie utrzymana zasada zrównoważonego rozwoju miasta
- na przewidywanych do zajęcia pod lokalizację sieci magistralnej i rozdzielczej obszarach nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie, jak również złoża surowców ,
- realizacja inwestycji nie będzie wymagała użycia dużej ilości surowców mineralnych i skalnych, paliw oraz energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska ,
- przedstawione formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko są wystarczające, a charakter inwestycji nie wymaga szczególnych rozwiązań mających na celu zapobieganie lub kompensacje szkodliwego oddziaływania na środowisko.

W oparciu o art. 56 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mogą w art. 46 ust. 4 pkt. 2-
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu , za moim pośrednictwem w terminie  14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 
Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 46 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62. poz.627 z późniejszymi zmianami).
 Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. W sytuacji określonej w art. 46 ust 4c ustawy Prawo ochrony środowiska wniosek może być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 
Wójt
 
/-/ mgr Jerzy Wałęga
 
Otrzymują:
1, Starostwo Powiatowe w Gorlicach
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach
3. Strony postępowania w drodze publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 46a.ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 
 
 
 

 

 


 

 

 


 

RGK.7633/5 /08                                                                        Moszczenica, dnia 14 listopada 2008 r.


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity; Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt  Gminy Moszczenica  informuje, że na wniosek Gminy Moszczenica - Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Moszczenica z dnia 13.11.2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie sieci magistralnej wodociągu gminnego we wsi Stróżówka, wraz  z hydrofornią, z podejściami do przyłączy oraz ze zbiornikiem wody we wsi Stróżówka” realizowanego w ramach Programu: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej i wodociągowej w zlewni rzeki Ropy.

 Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport może być wymagany. Ponadto przedsięwzięcie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

 W związku z powyższym realizacja w/w inwestycji jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W myśl art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a oraz 51 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorlicach oraz Starostą Gorlickim.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.
Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica  38-321 Moszczenica 524. Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i złożoną wraz z nim dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica  pokój nr  13 w godzinach pracy Urzędu. 

Ponieważ, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 Kpa, zostają one zawiadomione o wszczęciu postępowania przez publiczne ogłoszenie.

Zawiadomienie to zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Moszczenica   www.moszczenica.iap.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica  oraz w pobliżu miejsc realizacji przedsięwzięcia.


Otrzymują:

 1. Gmina Moszczenica - Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Moszczenica, 38-321 Moszczenica 524,
 2. BIP Urzędu Gminy w Moszczenicy,
 3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Moszczenicy,
 4. Pozostałe strony postępowania w drodze publicznego ogłoszenia ,
 5. a/a.

 


 

 

 RGK.7633/6 /08                                                                          Moszczenica, dnia 14 listopada 2008 r.  


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity; Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt  Gminy Moszczenica  informuje, że na wniosek Gminy Moszczenica - Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Moszczenica z dnia 13.11.2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie sieci rozdzielczej wodociągu gminnego - Etap I z podejściami do przyłączy we wsiach Stróżówka, Zagórzany, Mszanka, Wola Łużańska, Łużna i Moszczenica ” realizowanego w ramach Programu: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej i wodociągowej w zlewni rzeki Ropy.

 Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport może być wymagany. Ponadto przedsięwzięcie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

 W związku z powyższym realizacja w/w inwestycji jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W myśl art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a oraz 51 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorlicach oraz Starostą Gorlickim.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.
Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica  38-321 Moszczenica 524. Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i złożoną wraz z nim dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica  pokój nr  13 w godzinach pracy Urzędu. 

Ponieważ, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 Kpa, zostają one zawiadomione o wszczęciu postępowania przez publiczne ogłoszenie.

Zawiadomienie to zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Moszczenica   www.moszczenica.iap.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica  oraz w pobliżu miejsc realizacji przedsięwzięcia.


Otrzymują:

 1. Gmina Moszczenica - Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Moszczenica, 38-321 Moszczenica 524,
 2. BIP Urzędu Gminy w Moszczenicy,
 3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Moszczenicy,
 4. Pozostałe strony postępowania w drodze publicznego ogłoszenia ,
 5. a/a.

 

 

 

 


 

 

RGK.7633/7 /08                                                                             Moszczenica, dnia 14 listopada 2008 r.

 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity; Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt  Gminy Moszczenica  informuje, że na wniosek Gminy Moszczenica - Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Moszczenica z dnia 13.11.2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie sieci rozdzielczej wodociągu gminnego - Etap II z podejściami do przyłączy we wsiach Moszczenica i Staszkówka” realizowanego w ramach Programu: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej i wodociągowej w zlewni rzeki Ropy.

 Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport może być wymagany. Ponadto przedsięwzięcie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

 W związku z powyższym realizacja w/w inwestycji jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W myśl art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a oraz 51 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorlicach oraz Starostą Gorlickim.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.
Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica  38-321 Moszczenica 524. Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i złożoną wraz z nim dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica  pokój nr  13 w godzinach pracy Urzędu. 

Ponieważ, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 Kpa, zostają one zawiadomione o wszczęciu postępowania przez publiczne ogłoszenie.

Zawiadomienie to zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Moszczenica   www.moszczenica.iap.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica  oraz w pobliżu miejsc realizacji przedsięwzięcia.


Otrzymują:

 1. Gmina Moszczenica - Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Moszczenica, 38-321 Moszczenica 524,
 2. BIP Urzędu Gminy w Moszczenicy,
 3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Moszczenicy,
 4. Pozostałe strony postępowania w drodze publicznego ogłoszenia ,
 5. a/a.