2018-11-12     Konrada, Renaty, Witolda     "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia". Paul Holbach    

  *

Gmina Moszczenica ma bogatą historię i może stanowić obiekt zainteresowania dla niejednego miłośnika historii. Zainteresuje się nią zarówno archeolog, jak i badacz czasów współczesnych. Szczególnie godne obejrzenia są pozostałości po bitwach I wojny światowej oraz zabytkowe miejsca sakralne.

Rys archeologiczny

Ślady kultury ludzkiej na terenie ziemi bieckiej pochodzą z okresu neolitu ok. 1700 r. p.n.e. Najstarsza ludność z tego okresu pozostawiła po sobie liczne narzędzia krzemienne i kamienne, znalezione nad rzeką Ropą w Bieczu, Gorlicach i okolicach. Osadnictwo na tym terenie skupiało się wokół rzeki Ropy. W wieku XIV rozwinęła się kolonizacja niemiecka lokująca wsie na prawie niemieckim (magdeburskim). Wtedy też założono ok. 1348 roku wieś Moszczenicę i wiele innych. W sumie na terenie kasztelanii bieckiej w XIV wieku powstało 57 osad.

***

*

 ***