2018-06-18     Elżbiety, Marka, Pauli     "Nie zapomnij: czlowiek potrzebuje naprawdę bardzo niewiele, aby być w życiu szczęśliwym". Marek Aureliusz    

Wnioski o dopłaty obszarowe w 2009 r.

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe w 2009 r.; Urząd Gminy Moszczenica pok nr 7 w godz. 8.00-15.00; Więcej informacji: tel. 18 3541300 wew. 123. 

Urząd Gminy w Moszczenicy informuję, że codziennie (do 15 maja br.) w godzinach od 800 do 1500 w pok. nr 7 wypełniane będą wnioski o dopłaty obszarowe.

 
Wnioski wypełniają: Pani mgr Beata Rosiek – pracownik ODR oraz Pani sołtys Maria Gębarowska. Odpłatność za wniosek wynosi: 25 zł + 2 zł za każdą (oprócz pierwszej) kolejną działkę.
 
Wnioski o przyznanie płatności na rok 2009, rolnicy z Gminy Moszczenica powinni złożyć w biurze powiatowym ARiMR w Gorlicach osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie od dnia 16 marca do dnia 15 maja 2009 r.
 
Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do dnia 9 czerwca 2009 r., jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.
 
Zmiany do złożonego wniosku o przyznanie płatności rolnicy będą mogli składać do dnia 1 czerwca 2009 r. (ze względu na fakt, że ostatni dzień przewidziany na składanie zmian do wniosków o przyznanie płatności bez sankcji przypada w niedzielę).Dopuszczalne jest również złożenie zmiany do wniosku do dnia 9 czerwca 2009 r., jednak zmiana ta spowoduje zmniejszenie o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia kwoty płatności odnoszącej się do powierzchni działek, dla których dokonano zmian lub powierzchni działek dodanych. Jeżeli przed ww. terminami ARiMR poinformowała rolnika o stwierdzonych nieprawidłowościach we wniosku lub, jeśli powiadomiła rolnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, zmiany do wniosku nie będą uwzględnione w odniesieniu do działek rolnych, w przypadku, których stwierdzono nieprawidłowości.
 
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Moszczenicy pok. nr 7 lub pod nr telefonu 18 3541300 wew. 123.
 
Autor: pm
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze