2018-04-23     Ilony, Jerzego, Wojciecha     "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł    

DOPŁATY PALIWOWE dla rolników

Termin składania wniosków - 1 września do 30 września 2009 r.

I n f o r m a c j a

  

 Urząd Gminy w Moszczenicy informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / dopłaty do paliwa rolniczego/ należy składać w tutejszym urzędzie /pokój nr 6/ w dniach od 1 września do 30 września b.r.

 

      Stawka dopłaty do 1 litra oleju napędowego wynosi w 2009 r. 0.85 zł.   Do wniosków należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego wystawione w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.

 

Druk wniosku znajduje się w zakładce Druki do pobrania lub tutaj.

 

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze